Hoppa till innehåll

RE START UMEÅ / REVOLT

För att skapa möjligheten att skapa en ny cirkulär marknadsplats för klok konsumtion gick flera aktörer (Coompanion Västerbotten, Diös Fastigheter, Vakin och Umeå kommun) samman och ansökte om projektmedel genom REACT-EU – grön digital omställning från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår under perioden nov 2021-nov 2023, men det är bara starten på en cirkulär rörelse, så som vi ser det.

Projektet ”RE Start Umeå”, eller “ Revolt” som blivit koncept-namnet, har som mål att främja en hållbar ekonomi och ett mer hållbart näringsliv i Umeåregionen genom att öka mikroföretagens omställning till en cirkulär ekonomi och öka deras konkurrenskraft genom affärsutveckling, digitalisering och sektorsövergripande samverkan. 

Projektet syftar också till att öka mikroentreprenörers andel av cirkulär resursanvändning och digitala affärer, samt att skapa samarbeten mellan små och medelstora företag, organisationer och kommuner för att uppnå de globala målen i Agenda 2030. 

Projektet kommer att leverera ett koncept kallat Revolt med en digital affärsplattform, en centralt belägen lärande- och handelsplats i Umeå och en modell för affärsdriven samverkan. 

Primär målgrupp är mikroföretag som vill påbörja eller öka takten i sin gröna omställning, medan sekundär målgrupp är SME-företag, organisationer och kommuner. 

Projektet förväntas främja en jämlik, digital och grön omställningsprocess för stadens små och medelstora företag.

Övriga delmål i projektet:

– mikroföretagen och affärsprojekten ska företrädas av 40/60 kvinnor och män

– mikroföretagen har ökat sin andel av cirkulär resursanvändning med 10%

– Mikroföretagen har ökat sin andel av digitala affärer med 10%

KONTAKT

Vill du veta mer om projektet RE Start Umeå eller Revolt, eller har andra funderingar kopplat till samhällsnyttigt företagande?

Hör av dig!

Cathrin Sandström

Projektledare och affärsutvecklare

cathrin.sandstrom@coompanion.se